Ilustrace

Kreslím předlohy k vybarvení i jemně stínované - černobílé ilustrace

Ilustrace uveřejněné na webu - jejich jakékoliv komerční i nekomerční využití v jakékoliv podobě je vázáno autorskými právy ve znění autorského zákona. Bez souhlasu autora není povoleno jejich další užívání.

Illustrations published on the web - any commercial or non-commercial use in any form is bound by copyright in the wording of the Copyright Act. No further use is allowed without the author's consent.